سرویس ها

sservice

تامین نیروی انسانی

پرسنل نمایشگاهی: - غرفه دار نمایشگاه در پشت کانتر( اينفو ، اینفورمیشن نمایشگاه ) - مترجم نمایشگاه بین المللی (ترجمه همزمان) - مهماندار نمایشگاه (جهت خدمات پذیرایی نمایشگاهی) - نیروی خدماتی نمایشگاه (جهت نظافت، حمل و جابجایی بار، کمک و ...) - سمپلر نمایشگاه (معرفی محصول با دعوت به تست نمونه محصول (سمپل) با ارائه کاتالوگ و بروشور محصول) - پروموتر نمایشگاه ( جهت پروموت و ارایه اطلاعات بروشور و کاتالوگ محصول خاص ) - پرسشگر نمایشگاه (نظرسنجی)

مستند سازی

مشتریان

تماس با ما

contact